zahlavi

PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
ZÁKLADNÍ KURZ

středa 20,00 – 22,00 *** od 15. září 2021

Taneční škola MLÁDÍ Ostrava se zavazuje, že žádná data nebudou sdělována třetím osobám a budou použita výhradně pro potřeby TŠ a bude s nimi zacházeno v souladu se směrnicí EU GDPR

Jméno, příjmeni, titul:

Partner(ka):

jméno, příjmení, titul

Ulice:

PSČ:

Město:


Telefon:slouží jako variabilní symbol platby

Email:zde obdržíte další informace

Datum narození:

Zdravotní omezení:


Forma úhrady kurzovného:


Bankovním převodem


Dárkový poukaz:

přeji si vystavit dárkový poukaz


Slevový kód:


Poznámka:


  Podmínky účasti v kuzu:

 • Po úhradě školného jste řádně zapsáni do zvoleného kurzu.
 • Výuka probíhá pravidelně.
 • Hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují.
 • Školné nezahrnuje pojištění proti úrazu, nebo odcizení věcí v neplacené šatně. Cennosti si nechávejte u lektora.
 • Na lekcích budou pořizovány obrazové snímky, které budou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku, nepřejete li si jejich zveřejnění sdělte nám to při zahájení kurzu.
  • Stornovací podmínky :
 • Záloha na taneční je nevratná a rovná se storno poplatku při odhlášení z kurzu. Po dohodě ji lze převést na náhradního zájemce místo odhlášeného kurzisty, nebo na následující termín kurzu.
 • Odhlášení se z probíhajícího kurzu:Školné se vrací pouze ze zdravotních důvodů, které je nutné doložit lékařskou zprávou. Vrací se poměrná částka nespotřebovaného školného mínus 50,- Kč jako administrační poplatek. Lékařskou zprávu s žádostí o navrácení školného je potřeba zaslat písemně na adresu TŠ. Pro výpočet vrácené částky je rozhodující datum na lékařské zprávě.
 • Zrušení kurzu ze strany TŠ: Vrací se plná částka školného, po odečtení proběhlých lekcí
 • PRŮBĚH KURZU a COVID19: Pokud dojde k omezením výuky v souvislosti s COVID 19, tak kurz bude pokračovat jakmile to situace dovolí, tyto restrikce nejsou důvodem k navrácení kurzovného. Děkujeme za pochopení
 • Jsem seznámen(a) s podmínkami účasti v kurzu a souhlasím se stornovacíma podmínkama  Souhlasím se zasíláním informačních emailů 2x do roka

     

  ANTISPAM KONTROLA

  8 plus 3

  Facebook fan page Svaz Učitelů Tance ČR