SÓLO LATINA PRO ŽENY
Single latin dance

PONDĚLÍ 18,15 – 19,45 *** od 5. října 2020

Taneční škola MLÁDÍ Ostrava se zavazuje, že žádná data nebudou sdělována třetím osobám a budou použita výhradně pro potřeby TŠ a bude s nimi zacházeno v souladu se směrnicí EU GDPR

Jméno, příjmeni, titul:

Ulice:

PSČ:

Město:


Telefon:slouží jako variabilní symbol platby

Email:zde obdržíte další informace

Datum narození:

Zdravotní omezení:


Forma úhrady kurzovného:


Bankovním převodem


Dárkový poukaz:

přeji si vystavit dárkový poukaz


Slevový kód:


Poznámka:


Podmínky účasti v kuzu:

  • Po úhradě školného jste řádně zapsáni do zvoleného kurzu.
  • Výuka probíhá pravidelně.
  • Hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují.
  • Školné nezahrnuje pojištění proti úrazu, nebo odcizení věcí v neplacené šatně. Cennosti si nechávejte u lektora.
  • Na lekcích budou pořizovány obrazové snímky, které budou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku, nepřejete li si jejich zveřejnění sdělte nám to při zahájení kurzu.
Stornovací podmínky :
  • Před zahájením kurzu vracíme plnou částku mínus 100,- Kč jako administrační poplatek
  • Odhlášení se z probíhajícího kurzu:Školné se vrací pouze ze zdravotních důvodů, které je nutné doložit lékařskou zprávou. Vrací se poměrná částka nespotřebovaného školného mínus 100,- Kč jako administrační poplatek. Lékařskou zprávu s žádostí o navrácení školného je potřeba zaslat písemně na adresu TŠ. Pro výpočet vrácené částky je rozhodující datum na lékařské zprávě.
  • Zrušení kurzu ze strany TŠ: Vrací se plná částka školného, po odečtení proběhlých lekcí


Jsem seznámen(a) s podmínkami účasti v kurzu a souhlasím se stornovacíma podmínkamaSouhlasím se zasíláním informačních emailů 2x do roka

   

Facebook fan page Svaz Učitelů Tance ČR